ข้อมูลโรงเรียน บ้านหัวดอย

บ้านหัวดอย

บ้านหัวดอย

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านหัวดอย

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านหัวดอย

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 5 12 17
ครูอัตราจ้าง 1 1 2
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 7 14 21

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 0 1 1 1
ป.2 14 9 23 1
ป.3 15 19 34 1
ป.4 16 14 30 1
ป.5 10 19 29 1
ป.6 28 12 40 1
ม.2 17 20 37 1
ม.3 17 17 34 1
อ.3 8 9 17 1
รวม 125 120 245 9