ข้อมูลโรงเรียน อนุบาลหัวฝาย

อนุบาลหัวฝาย

อนุบาลหัวฝาย หฝ.

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 053719141

เบอร์โทรศัพท์ : 053719141

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับอนุบาลหัวฝาย

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน อนุบาลหัวฝาย

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
1 0 1
ผู้บริหารสถานศึกษา 0 1 1
ข้าราชการครู 4 11 15
ลูกจ้างชั่วคราว 0 2 2
ครูอัตราจ้าง 0 4 4
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 5 19 24

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 1 0 1 1
ป.2 21 20 41 2
ป.3 31 29 60 2
ป.4 26 20 46 2
ป.5 30 25 55 2
ป.6 22 11 33 1
อ.2 7 9 16 1
อ.3 20 14 34 2
รวม 158 128 286 13