ข้อมูลโรงเรียน อนุบาลหัวฝาย

อนุบาลหัวฝาย

อนุบาลหัวฝาย หฝ.

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับอนุบาลหัวฝาย

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน อนุบาลหัวฝาย

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
1 0 1
ผู้บริหารสถานศึกษา 0 1 1
ข้าราชการครู 3 9 12
ลูกจ้างประจำ 0 1 1
ลูกจ้างชั่วคราว 0 2 2
ครูอัตราจ้าง 0 1 1
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 4 15 19

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 28 29 57 2
ป.2 26 20 46 2
ป.3 27 24 51 2
ป.4 21 11 32 1
ป.5 23 15 38 1
ป.6 16 23 39 1
อ.1 9 8 17 1
อ.2 13 12 25 1
อ.3 22 20 42 1
รวม 185 162 347 12