ข้อมูลโรงเรียน อนุบาลเวียงชัย

อนุบาลเวียงชัย

อนุบาลเวียงชัย อวช

ชื่อภาษาอังกฤษ : AWC

148 หมู่ 4
ตำบล*เวียงชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. -

เบอร์โทรศัพท์ : -

เบอร์แฟ็ก : -

เว็บไซต์ : https://anbwc.ac.th/

เกี่ยวกับอนุบาลเวียงชัย

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน อนุบาลเวียงชัย

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 0 1 1
ข้าราชการครู 1 9 10
ครูอัตราจ้าง 1 4 5
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 2 15 17

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 14 15 29 1
ป.2 12 9 21 1
ป.3 18 18 36 1
ป.4 16 16 32 1
ป.5 16 19 35 1
ป.6 19 15 34 1
อ.2 10 10 20 1
อ.3 9 8 17 1
รวม 114 110 224 8