ข้อมูลโรงเรียน อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง

อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง

อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง -

ชื่อภาษาอังกฤษ :

11 บ้านเหล่าเจริญราษฏร์
ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 053953214

เบอร์โทรศัพท์ : 053953214

เบอร์แฟ็ก : 053953214

เว็บไซต์ : anbwcr.ac.th

เกี่ยวกับอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 2 13 15
ลูกจ้างชั่วคราว 1 0 1
ครูอัตราจ้าง 0 2 2
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 0 1
อื่นๆ 1 1 2
รวม 6 16 22

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 29 25 54 2
ป.2 22 28 50 2
ป.3 16 22 38 2
ป.4 32 29 61 2
ป.5 28 19 47 2
ป.6 19 28 47 2
อ.2 5 1 6 1
อ.3 7 6 13 1
รวม 158 158 316 14