ข้อมูลโรงเรียน ห้วยเจริญวิทยา

ห้วยเจริญวิทยา

ห้วยเจริญวิทยา หจว.

ชื่อภาษาอังกฤษ :

126 หมู่ 6
ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 053735004

เบอร์โทรศัพท์ : 053735004

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : https://huaycharoen.ac.th/

เกี่ยวกับห้วยเจริญวิทยา

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน ห้วยเจริญวิทยา

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 0 3 3
ลูกจ้างชั่วคราว 1 2 3
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 2 6 8

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 4 2 6 1
ป.2 5 1 6 1
ป.3 1 3 4 1
ป.4 4 0 4 1
ป.5 4 2 6 1
ป.6 4 2 6 1
อ.2 3 2 5 1
อ.3 2 1 3 1
รวม 27 13 40 8