ข้อมูลโรงเรียน บ้านป่าแหย่ง

บ้านป่าแหย่ง

บ้านป่าแหย่ง ปย.

ชื่อภาษาอังกฤษ : Banpayang School


ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 0832023299

เบอร์โทรศัพท์ : 0832023299

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : https://payang.ac.th/

เกี่ยวกับบ้านป่าแหย่ง

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านป่าแหย่ง

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 0 1 1
ข้าราชการครู 1 2 3
ลูกจ้างประจำ 1 0 1
ลูกจ้างชั่วคราว 0 2 2
ครูอัตราจ้าง 1 2 3
รวม 3 7 10

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 5 2 7 1
ป.2 3 2 5 1
ป.3 4 3 7 1
ป.4 3 4 7 1
ป.5 1 2 3 1
ป.6 3 3 6 1
อ.2 3 7 10 1
อ.3 2 7 9 1
รวม 24 30 54 8