ข้อมูลโรงเรียน บ้านโป่งเกลือ

บ้านโป่งเกลือ

บ้านโป่งเกลือ ป.ก.

ชื่อภาษาอังกฤษ : Pongkluea

หมู่4 ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000
ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 053694076

เบอร์โทรศัพท์ : 053694076

เบอร์แฟ็ก : -

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านโป่งเกลือ

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านโป่งเกลือ

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 1 5 6
ลูกจ้างชั่วคราว 0 1 1
ครูอัตราจ้าง 1 0 1
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
อื่นๆ 1 1 2
รวม 4 8 12

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 5 10 15 1
ป.2 3 6 9 1
ป.3 10 6 16 1
ป.4 8 4 12 1
ป.5 7 7 14 1
ป.6 8 5 13 1
อ.2 10 4 14 1
อ.3 6 9 15 1
รวม 57 51 108 8