ข้อมูลโรงเรียน บ้านสมานมิตร

บ้านสมานมิตร

บ้านสมานมิตร

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านสมานมิตร

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านสมานมิตร

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการครู 0 2 2
ลูกจ้างประจำ 1 0 1
ลูกจ้างชั่วคราว 0 1 1
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 1 4 5

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 2 1 3 1
ป.2 0 2 2 1
ป.3 2 0 2 1
ป.4 3 2 5 1
ป.5 2 2 4 1
ป.6 0 2 2 1
อ.1 2 2 4 1
อ.2 1 6 7 1
รวม 12 17 29 8