ข้อมูลโรงเรียน บ้านหนองบัวแดง

บ้านหนองบัวแดง

บ้านหนองบัวแดง

ชื่อภาษาอังกฤษ :

116 หมู่ 12
ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 053-735018

เบอร์โทรศัพท์ : 053-735018

เบอร์แฟ็ก : -

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านหนองบัวแดง

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านหนองบัวแดง

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 1 5 6
ครูอัตราจ้าง 1 1 2
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 3 7 10

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 6 7 13 1
ป.2 2 6 8 1
ป.3 5 11 16 1
ป.4 6 9 15 1
ป.5 4 4 8 1
ป.6 8 11 19 1
อ.1 3 5 8 1
อ.2 3 2 5 1
อ.3 4 0 4 1
รวม 41 55 96 9

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง