ข้อมูลโรงเรียน บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด

บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด

บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด มส.

ชื่อภาษาอังกฤษ : ิbaabmaekhowtomtasoodschool

176
ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 053782111

เบอร์โทรศัพท์ : 053782111

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ : https://mkts.ac.th/

เกี่ยวกับบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 1 1 2
รวม 2 1 3

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 26 27 53 3
ป.2 52 34 86 3
ป.3 30 29 59 3
ป.4 29 51 80 2
ป.5 43 36 79 2
ป.6 55 48 103 3
ม.1 27 17 44 2
ม.2 13 17 30 1
ม.3 29 15 44 2
อ.2 10 6 16 1
อ.3 3 3 6 1
รวม 317 283 600 23