ข้อมูลโรงเรียน อนุบาลเชียงราย

อนุบาลเชียงราย

อนุบาลเชียงราย

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับอนุบาลเชียงราย

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน อนุบาลเชียงราย

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ข้าราชการครู 5 60 65
ครูอัตราจ้าง 4 10 14
รวม 9 70 79

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
รวม 0 0