ข้อมูลโรงเรียน ห้วยเจริญวิทยา

ห้วยเจริญวิทยา

ห้วยเจริญวิทยา

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับห้วยเจริญวิทยา

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน ห้วยเจริญวิทยา

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
ผู้บริหารสถานศึกษา 1 0 1
ข้าราชการครู 0 2 2
ลูกจ้างชั่วคราว 2 1 3
ครูอัตราจ้าง 0 1 1
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 3 5 8

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 6 1 7 1
ป.2 1 3 4 1
ป.3 4 0 4 1
ป.4 4 2 6 1
ป.5 4 2 6 1
ป.6 4 2 6 1
อ.2 2 1 3 1
อ.3 3 5 8 1
รวม 28 16 44 8