ข้อมูลโรงเรียน บ้านป่ายางมน

บ้านป่ายางมน

บ้านป่ายางมน

ชื่อภาษาอังกฤษ :


ตำบล อำเภอ จังหวัด
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel.

เบอร์โทรศัพท์ :

เบอร์แฟ็ก :

เว็บไซต์ :

เกี่ยวกับบ้านป่ายางมน

ข้อมูลทั่วไป สรุปจำนวนครู จำนวนนักเรียนโรงเรียน บ้านป่ายางมน

สรุปจำนวนครูและบุคลากร

ประเภท ชาย หญิง รวม
0 0 0
ผู้บริหารสถานศึกษา 0 1 1
ข้าราชการครู 1 5 6
ลูกจ้างชั่วคราว 0 1 1
ครูอัตราจ้าง 0 2 2
เจ้าหน้าที่ธุรการ 0 1 1
รวม 1 10 11

สรุปจำนวนนักเรียนปัจจุบัน

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 3 3 6 1
ป.2 2 6 8 1
ป.3 10 5 15 1
ป.4 7 8 15 1
ป.5 5 3 8 1
ป.6 8 7 15 1
อ.3 5 8 13 1
รวม 40 40 80 7