ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายการผลการสอนชดเชยในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19 นางสกุลกานต์ บุญสม 25/08/2021 - 25/08/2021
2 วันไหว้ครู นางสาวคชาภรณ์ สุริยะไชย 15/07/2021 - 15/07/2021

ไฟล์ดาวโหลด

รายการ วันที่ โดย

Partners Carousel

จำนวนนักเรียน

อัตราข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียน ต่อจำนวนนักเรียน.

จำนวนครูและบุคลากร

ยังมีบุคลากรที่เราขอแนะนำให้ท่านรู้จัก

แนะนำบุคลากร

ท่านสามารถคลิกเม้าส์ แล้วเลื่อนไปทางด้านขวามือเพื่อดูบุคลากรที่แนะนำ.