ประชาสัมพันธ์

Latest News57010101
1. ผ้าป่าศิษย์เก่าและชุมชนบ้านป่าบง

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านป่าบง ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงรายจัดผ้าป่าศิษย์เก่าเพื่อนำรายได้สำหรับจ้างครูอัตราจ้างและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ประจำปี 2563

2020-04-03 จีระศักดิ์ รัตนแสง

Latest News57010101
2. ธรรมศึกษาในโรงเรียน

โรงเรียนบ้านป่าบง ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสังวาลย์ ธมฺมวโร เจ้าอาวาสวัดป่าบง และพระอาจารย์บุญมา ปญฺญาธโร สังกัดศูนย์วิปัสสนากรรมฐานถ้ำพระผางาม มาสอนธรรมศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าบง

2019-11-20 จีระศักดิ์ รัตนแสง

Latest News57010101
3. ค่ายเรียนรู้ พี่สู่น้อง

ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านป่าบง จัดกิจกรรมให้ความรู้และความบันเทิง ตลอดจนเลี้ยงอาหารกลางวันและขนม ผลไม้ แก่น้อง ๆ เวลา 09.00 - 15.00 น.

2019-10-07 จีระศักดิ์ รัตนแสง

Latest News57010101
4. ศึกษาแหล่งเรียนรู้

โรงเรียนบ้านป่าบง ได้จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้และรับประสบการณ์ตรงตามโครงการทัศนศึกษา

2019-10-04 จีระศักดิ์ รัตนแสง

Latest News2
5. อบรมเชิงประปฏิบัติการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเงินและการบัญชีของสถานศึกษา สำหรับครูปฏิติงานการเงินและพัสดุโรงเรียนบ้านป่าบง

2019-11-28 จีระศักดิ์ รัตนแสง

ผลงานบุคลากร

ไฟล์ดาวโหลด

รายการ วันที่ โดย

ประชาสัมพันธ์

Latest News57010101

ผ้าป่าศิษย์เก่าและชุมชนบ้านป่าบง

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านป่าบง ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเช

Read more
Latest News57010101

ธรรมศึกษาในโรงเรียน

โรงเรียนบ้านป่าบง ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสังวาลย์ ธมฺมวโร เจ้าอาวาสวัดป่าบง และพระอาจารย์บุญมา ป

Read more
Latest News1

อบรมเชิงประปฏิบัติการ

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเงินและการบัญชีของสถานศึกษา สำหรับครูปฏิติงานการเงินและพัสดุโรงเรียนบ้าน

Read more
Latest News57010101

ศึกษาแหล่งเรียนรู้

โรงเรียนบ้านป่าบง ได้จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ เพื่อเปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้และรับประสบการณ์ตรง

Read more
Latest News57010101

ค่ายเรียนรู้ พี่สู่น้อง

ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านป่าบง จัดกิจกรรมให้ความรู้และความบันเทิง ตลอดจนเลี้ยงอาหารกลางวันและขนม ผลไม้ แ

Read more

Partners Carousel

จำนวนนักเรียน

อัตราข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียน ต่อจำนวนนักเรียน.

จำนวนครูและบุคลากร

ยังมีบุคลากรที่เราขอแนะนำให้ท่านรู้จัก

แนะนำบุคลากร

ท่านสามารถคลิกเม้าส์ แล้วเลื่อนไปทางด้านขวามือเพื่อดูบุคลากรที่แนะนำ.