1

โรงเรียนในสังกัด

ที่ โรงเรียน กลุ่ม เขตพื้นที่ฯ ดูข้อมูลพื้นฐาน หน้าเว็บโรงเรียน
1 ชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง แม่ข้าวต้ม สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
2 ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา ดอนศิลา-ผางาม สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
3 ดอยลานพิทยา ดอยลาน สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
4 บ้านกกน้อยวิทยา ห้วยชมภู สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
5 บ้านขัวแคร่ บ้านดู่ สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
6 บ้านจอเจริญ ดอนศิลา-ผางาม สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
7 บ้านจะคือ สพป.ชร.1 สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
8 บ้านจำบอน ดอยลาน สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
9 บ้านชัยพฤกษ์ ดอนศิลา-ผางาม สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
10 บ้านช่องลม ดอนศิลา-ผางาม สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
11 บ้านดงป่าเหมี้ยง ห้วยสัก สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
12 บ้านดอน ดอนศิลา-ผางาม สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
13 บ้านดอยงาม ดอนศิลา-ผางาม สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
14 บ้านดอยฮาง แม่ยาว-ดอยฮาง สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
15 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) บ้านดู่ สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
16 บ้านถ้ำผาตอง ท่าสุด สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
17 บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์) ทุ่งก่อ-ดงมหาวัน สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
18 บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา ดอนศิลา-ผางาม สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
19 บ้านทุ่งหลวง แม่ยาว-ดอยฮาง สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
20 บ้านท่าสาย เมืองใต้ สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
21 บ้านนางแล นางแล สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
22 บ้านนางแลใน นางแล สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
23 บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์) ทุ่งก่อ-ดงมหาวัน สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
24 บ้านน้ำลัด เมืองเหนือ สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
25 บ้านบ่อทอง ท่าสุด สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
26 บ้านปงเคียน ทุ่งก่อ-ดงมหาวัน สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
27 บ้านปางขอน ห้วยชมภู สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
28 บ้านปางคึก ขุนกรณ์ดอนชัย สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
29 บ้านปางริมกรณ์ ขุนกรณ์ดอนชัย สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
30 บ้านปางลาว แม่ข้าวต้ม สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
31 บ้านปุยคำ ขุนกรณ์ดอนชัย สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
32 บ้านป่าก๊อ ห้วยสัก สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
33 บ้านป่าซาง ป่าซาง สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
34 บ้านป่าซางเหนือ ป่าซาง สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
35 บ้านป่าบง ดอนศิลา-ผางาม สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
36 บ้านป่ายางมน เมืองเหนือ สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
37 บ้านป่ายางหลวง เมืองเหนือ สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
38 บ้านป่ารวก นางแล สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
39 บ้านป่าสักไก่ บ้านดู่ สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
40 บ้านป่าอ้อดอนชัย ขุนกรณ์ดอนชัย สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
41 บ้านป่าแหย่ง ห้วยสัก สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
42 บ้านผาลั้ง ห้วยชมภู สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
43 บ้านผาเสริฐ แม่ยาว-ดอยฮาง สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
44 บ้านรวมมิตร แม่ยาว-ดอยฮาง สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
45 บ้านรวมมิตรสาขาจะต๋อเบอ แม่ยาว-ดอยฮาง สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
46 บ้านริมลาว ขุนกรณ์ดอนชัย สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
47 บ้านร่องปลาขาว ห้วยสัก สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
48 บ้านร่องหวาย ทุ่งก่อ-ดงมหาวัน สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
49 บ้านร่องห้า ดอนศิลา-ผางาม สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
50 บ้านร่องเผียว ห้วยสัก สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
51 บ้านศรีเวียง กลุ่มเวียงชัย-เวียงเหนือ สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
52 บ้านสมานมิตร ดอนศิลา-ผางาม สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
53 บ้านสันกลาง ขุนกรณ์ดอนชัย สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
54 บ้านสันต้นขาม นางแล สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
55 บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) เมืองใต้ สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
56 บ้านหนองบัวผาบ่ม ดอนศิลา-ผางาม สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
57 บ้านหนองบัวแดง แม่ข้าวต้ม สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
58 บ้านหนองหม้อ ขุนกรณ์ดอนชัย สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
59 บ้านหัวดง ห้วยสัก สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
60 บ้านหัวดอย เมืองใต้ สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
61 บ้านห้วยขม แม่ยาว-ดอยฮาง สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
62 บ้านห้วยขี้เหล็ก ป่าซาง สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
63 บ้านห้วยชมภู ห้วยชมภู สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
64 บ้านห้วยทราย ขุนกรณ์ดอนชัย สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
65 บ้านห้วยทรายขาว แม่ยาว-ดอยฮาง สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
66 บ้านห้วยหมากเอียก ป่าซาง สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
67 บ้านห้วยแม่ซ้าย แม่ยาว-ดอยฮาง สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
68 บ้านห้วยแม่เลี่ยม ห้วยชมภู สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
69 บ้านเมืองชุม กลุ่มเวียงชัย-เวียงเหนือ สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
70 บ้านเวียงกลาง แม่ข้าวต้ม สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
71 บ้านเวียงกือนา เมืองเหนือ สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
72 บ้านเวียงชัย กลุ่มเวียงชัย-เวียงเหนือ สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
73 บ้านเวียงเดิม กลุ่มเวียงชัย-เวียงเหนือ สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
74 บ้านแม่กรณ์ ขุนกรณ์ดอนชัย สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
75 บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด ท่าสุด สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
76 บ้านโป่ง ทุ่งก่อ-ดงมหาวัน สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
77 บ้านโป่งช้าง ดอยลาน สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
78 บ้านโป่งนาคำ แม่ยาว-ดอยฮาง สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
79 บ้านโป่งน้ำตก บ้านดู่ สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
80 บ้านโป่งน้ำร้อน แม่ยาว-ดอยฮาง สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
81 บ้านโป่งพระบาท บ้านดู่ สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
82 บ้านโป่งฮึ้ง ห้วยสัก สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
83 บ้านโป่งเกลือ ดอยลาน สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
84 บ้านโล๊ะป่าตุ้ม ดอยลาน สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
85 บ้านโล๊ะป่าห้า แม่ข้าวต้ม สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
86 ผาขวางวิทยา แม่ยาว-ดอยฮาง สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
87 ผาขวางวิทยา สาขาบ้านแคววัวดำ แม่ยาว-ดอยฮาง สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
88 ร่องเบ้อวิทยา ห้วยสัก สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
89 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 สพป.ชร.1 สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
90 ห้วยพลูพิทยา แม่ข้าวต้ม สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
91 ห้วยห้างป่าสา ป่าซาง สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
92 ห้วยเจริญวิทยา แม่ข้าวต้ม สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
93 อนุบาลดงมหาวัน ทุ่งก่อ-ดงมหาวัน สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
94 อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) นางแล สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
95 อนุบาลหัวฝาย เมืองใต้ สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
96 อนุบาลห้วยสัก ห้วยสัก สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
97 อนุบาลฮ่องลี่ (ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์) เมืองใต้ สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
98 อนุบาลเชียงราย เมืองเหนือ สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
99 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฏร์ดรุณานุเคราะห์) เมืองใต้ สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
100 อนุบาลเวียงชัย กลุ่มเวียงชัย-เวียงเหนือ สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
101 อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง ทุ่งก่อ-ดงมหาวัน สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
102 เวียงเชียงรุ้งวิทยา ทุ่งก่อ-ดงมหาวัน สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
103 เวียงแก้ววิทยา กลุ่มเวียงชัย-เวียงเหนือ สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
104 แม่มอญวิทยา ห้วยชมภู สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู
105 แม่ยาววิทยา แม่ยาว-ดอยฮาง สพป.เชียงราย เขต 1 ดูข้อมูล เข้าดู